Wij zijn LOS

Tijdens mijn studie ben ik een studiegenoot tegen gekomen in de Minor Project van je Leven. Deze studiegenoot werkt bij een stichting die in het zuiden van Limburg feesten voor jongeren organiseren. Zij zijn zeer actief bezig op Facebook. Je kunt daar een kijkje nemen door te surfen naar www.ikgalos.nl.

Nu willen ze groeien en professionelere diensten aanbieden aan evenementenorganisaties in heel Limburg. Daarvoor wilde ze een website opzetten, te weten www.wijzijnlos.nl. En hier heb ik een bijdrage aan geleverd, door de basis van de site, samen met mijn studiegenoot, neer te zetten en te fine tunen.

Een reactie plaatsen