Competenties

Interpersoonlijk

De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in de groep) en aan het leerproces. Zo’n leraar schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand.

Pedagogisch

De pedagogisch competente leraar creëert een veilige leeromgeving in de klas en op school.

Vakdidactisch

De (vak)didactisch competente leraar ontwerpt een krachtige leeromgeving, waarbinnen leerlingen zich basiskennis en vaardigheden van vakken en leergebieden eigen maken en vertrouwd worden met de manier waarop deze kennis en vaardigheden in het dagelijkse leven en in de wereld van het werk gebruikt worden.

Organisatorisch

De organisatorisch competente leraar zorgt voor alle organisatorische zaken die met het onderwijs in vak, leergebieden en/of projecten samenhangen.

Samenwerking in het team

De leraar die competent is op het gebied van het samenwerken in het team draagt bij aan het goed functioneren van het schoolteam en de schoolorganisatie.

Samenwerking met de omgeving

De leraar die competent is op het gebied van samenwerken in de omgeving draagt bij aan goede relaties van de
school met ouders, vervolgonderwijs, en met instellingen en bedrijven in de fysieke omgeving van de school.


Reflectie en ontwikkeling

De leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling werkt voortdurend aan eigen professionalisering.

Onderzoekend handelen

Een onderzoekscompetente leraar laat zien te beschikken over onderzoekend vermogen.