Scheikunde

Hieronder vind je een overzicht van lesmateriaal dat is samengesteld door Dennis zelf
& voor iedereen vrij beschikbaar is.

3 Havo / Vwo

Stoffen sorteren

Er zijn op aarde heel veel verschillende stoffen. En al deze stoffen kan je grofweg indelen in 2 groepen: zuivere stoffen & mengsels.

In deze module kijken we naar de verschillen tussen zuivere stoffen en mengsels. Daarnaast kijken we ook nog naar verschillende categorieën mengsels. Tot slot bespreken we de mogelijkheden om mengsels te scheiden en te zuiveren.

Bouwstenen van stoffen

Stoffen bestaan uit moleculen. Moleculen bestaan uit atomen. Atomen bestaan uit protonen, neutronen en elektronen. Door de opbouw van stoffen sterk te vereenvoudigen, kunnen we uitleggen waarom enkele stoffen bepaalde stofeigenschappen hebben, die andere stoffen weer niet hebben

In deze module kijken we dan ook naar de opbouw van enkele stoffen, moleculen en atomen. Daarnaast leer je in deze module de naamgeving van enkele stoffen, zowel scheikundig als in het dagelijks leven. Ook leer je in deze module de symbolen van de atomen, molecuulformules van moleculen en de notatie van ionen. Tot slot leer je ook hoe je isotopen moet noteren en lezen, met het bijbehorende symbool.

Binnenkort meer ...

Dennis is hard bezig om spoedig meer materiaal toe te voegen. Een moment geduld dus alsjeblieft. De komende jaren zal deze website steeds meer informatie bevatten!