NatuurkundeScheikunde.nl

Het vernieuwen en digitaliseren van het onderwijs is al een aantal jaren aan de gang. Er wordt zowel van leerlingen als docenten verwacht dat ze steeds meer digitaal gaan werken. Werkboeken die worden vervangen door digitale omgevingen van uitgevers. Docenten die steeds meer videolessen gaan maken.

Met dit platform willen we iedereen een plekje op internet geven. Leerlingen die voor natuurkunde en scheikunde nog wat extra kunnen oefenen met materiaal dat gemaakt is door docenten. En docenten willen we een plek geven om hun materiaal met heel Nederland te delen.

Bekijk het project op www.natuurkundescheikunde.nl

Een reactie plaatsen