Mijn onderwijs

De 7 competenties

Als docent moet je beschikken over 7 competenties volgens het SLO. Hoe staat het met mijn beheersing van de competenties?

Mijn kijk op onderwijs

Iedereen heeft een mening over het Nederlandse onderwijssysteem. Wat is mijn kijk op het Nederlandse onderwijssysteem en waar vind ik dat er nog verbeterpunten liggen?